OBS! OBS! OBS!

Med tanke på det allvarliga läget i Norge där flera hundar är allvarligt sjuka eller tyvärr har avlidit av en hittills okänt sjukdomstillstånd så ber jag er som tänker deltaga på Eurasierhelgen att vara extra vaksamma på era hundar innan ni anländer. Symtomen på denna mycket allvarliga sjukdom är, enligt Anicura i Norge, blodig eller sprutande diarré, kräkningar, trötthet och ett snabbt försämrat allmäntillstånd. Om du märker ett eller flera av dessa symtom hos din hund så stanna hemma och kontakta veterinär! Vi vill ju inte riskera något eftersom vi har 53 anmälda hundar, något som skulle kunna innebära en stor risk för smittspridning.  Jag ber er vänligen men bestämt att respektera detta och och som sagt, var extra vaksamma på era hundar till vi vet mer.

Även SKK har tagit beslut om att tillfälligt inte tillåta hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling och beskrivningar i Sverige. Förbudet gäller till och med nästa vecka då situationen ska utvärderas och nya beslut fattas.  Och fram till att SKK har fått mer information från svenska och norska myndigheter om sjukdomsutbrottet avråder Svenska Kennelklubben från att resa med hund till Norge.

 

Kategorier:Uncategorized