Marktrång, tåtrång, tåvid – inget att göra åt. Bara att gilla läget – eller?

Marktrång, tåtrång, tåvid – inget att göra åt. Bara att gilla läget – eller?

Människan har avlat fram många raser med märkliga benställningar och för dessa hundar är benställningen genetisk och inget att göra åt. Tänk på hur en basset, tax, drever, schäfer kan se ut. Det var inte så naturen avsåg att hunden skulle se ut , utan benställningarna är ett resultat av mänsklig påverkan.

Genetiska avvikelser tex bassetens kraftigt utåtvridna  framtassar skapar som regel inte stora problem – så länge tassen är i lod och belastningen alltså hamnar rätt- men låt oss titta på vad som sker om hunden har normala benställningar men musklerna arbetar inte som dom ska.

Framben:

Hunden bär väldigt mycket vikt på sina bogar och bogen är därför det område som tar väldigt mycket stryk när hunden arbetar. När en hund som normalt har korrekt ställda ben med tassar som pekar rakt fram plötsligt uppvisar felställningar eller om en felställning gradvis förvärras så kan orsaken mycket väl vara muskulär. Orsaken skall i så fall sökas i muskulaturen runt bogleden.

Om vi får en vridning i bogleden  dvs muskler som har ursprung på bogbladet och fäster på överarmsbenet (humerus) drar överarmsbenet utåt eller inåt kommer detta att påverka tassarna. Hundens armbåge kan inte vrida sig, så som människans kan och den kan därför inte kompensera vridningen, utan hela benet följer med. En vridning i bogleden utåt – ger en armbåge som vrids ut och tassen (tårna) kommer att peka inåt – tårna kommer att få samma parallella riktning som överarmsbenet. Motsatt gäller om muskulaturen på insidan åstadkommer en vridning inåt. Armbågen dras in mot kroppen och tårna kommer att peka utåt.

Beroende på hur musklerna fäster på överarmsbenet och hur dom samarbetar med varandra kan dom dessutom orsaka en rotation av överarmsbenet. Benet roterar alltså runt sin egen axel ( tänk er en rörelse som ett grillspett) och återigen så kan inte hundens armbåge kompensera – hela benet följer med och det synliga resultatet är en tass som vid utåtrotation sätts ner utanför lodlinjen ; hunden blir markvid. Vid en inåtrotation hamnar tassen innanför lodlinjen och hunden blir marktrång eller smalspårig.

Bakben:

Samma typ av bekymmer kan dyka upp i bakbenen om inte musklerna är i balans med varandra, alltså om utsidan är starkare än insidan eller tvärt om. Det som händer här är att musklerna roterar lårbenet. En utåtrotation ger en hastrång, tåvid hund och en inåtrotation ger inåtpekande tår. Det finns muskler som har rotation av femur som en funktion och dessa kan orsaka felställningar i tassen redan när hunden står rakt upp och ner, om muskeln är för kort och osmidig. Ser man felställningen i rörelse så handlar det oftast om en obalans – insidan är starkare än utsidan eller tvärtom .

Med detta i åtanke så tycker jag inte att man ska låta sig nöja med att konstatera att hunden är marktrång eller markvid – man bör ta reda på om benställningen är genetiskt betingad eller om den har muskulär grund. En aldrig så liten felställning ökar belastningen på leder och kan ge förslappade ligament, inflammationer och slutligen artros med benpålagringar i lederna. Det ligger ett värde i att ägna sig åt friskvård – se över hundens muskulatur ett par gånger om året för att ta tag i småsaker innan dom blir ett stort problem. På så vis håller sig hunden frisk och fräsch längre upp i åren .

 

Marie-Louise Granholm, Certifierad Canineopat